Innsamlet beløp: {{raisedAmount | number:0}} {{currencySymbol}}

Noen av verdens mest fantastiske arter er truede. Krypskyting, ødeleggelse av leveområder og klima­endringer truer blant andre tigeren, gorillaen, orangutangen og pandaen. Du kan bidra til arbeidet med å ta vare på disse og andre truede arter og økosystemer, bremse klimaendringer og bringe naturen tilbake i balanse. Vi trenger din hjelp for å kunne fortsette vårt arbeid.

De siste 20 årene har verdens pandapopulasjon økt fra rundt 1.000 til rundt 1.864 individer. Arbeidet vi gjør nytter! Men dessverre er bestanden fortsatt kritisk lav, og situasjonen er den samme for mange andre arter. Det finnes kun 3.890 ville tigre igjen i verden. WWF har som mål å doble antall tigre innen 2022. Det å ta vare på truede arter og deres leveområder, er selve kjernen i WWFs arbeid.

Start din egen digitale innsamling og få dine kolleger, venner og familie engasjert i din hjertesak! Når du eller din bedrift oppretter en innsamling, får du din egen digitale innsamlingsbøsse som du kan sende videre, enten via e-post, Facebook eller andre sosiale nettverk. Innsamlingen din kan følges live.

Om du skulle ha noen spørsmål er det bare å kontakte oss på medlem@wwf.no.

Lykke til!


Velg anledning

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close