Vil DU hjelpe ulven?
Victoria Karlsen KOLSÅS Juleaksjon

Vil DU hjelpe ulven?

Jeg er opptatt av ulven,og at den skal få normale levevilkår både i Norge og resten av verden. For å hjelpe større hjelpeorganisasjoner,vil jeg forsøke å be om støtte og hjelp på denne måten. Ulven var opprinnelig en av de mest utbredte pattedyrartenen i verden. Men der den blitt forfulgt og utryddet av mennesket i en stor del av sitt utbredelsesområde - mye på grunn av den feilaktige oppfatning at den er en blodtørstig morder. Den største trusselen mot ulven er menneskelig etterstrebelse. I Norge og Skandinavia forøvrig ble ulven nær utryddet på midten av 1900-tallet. Når det igjen begynte å etablere seg ulv i Norge, drøye tjue år etter fredningen, eskalerte konfliktene på grunn av tap av husdyr på beite. Selv om det er erstatningsordninger for husdyr tatt av rovdyr og Direktoratet for naturforvaltning kan gi tillatelse til uttak av såkalte "skadedyr", er konflikten rundt ulven fortsatt stor. Deler av den norske befolkningen har negative holdninger til rovdyr generelt og ulv spesielt. Den sørskandinaviske ulvebestanden er liten og stammer fra noen få individer. Forskere har dokumentert at når mennesker oppholder seg i områder der det er ulv, trekker ulven seg tilbake i de aller fleste tilfeller. Ulven er i utgangspunktet ekstremt menneskesky, og den unngår folk så langt mulig. Dette til tross oppholder den seg ikke sjelden i bebygde områder og den er sett helt inne på gårdstun. Den kan også ha dagleie mindre enn 100 meter fra trafikkerte veier med biler, mennesker og hunder. Den har da alltid en retrettvei og har full kontroll over situasjonen. Dersom et menneske nærmer seg, vil den nesten alltid forsvinne umiddelbart. Ulven er sky og holder seg helst et stykke unna bebyggelse. Unge hanner kan imidlertid vandre en del og kan da ferdes nær folk. Dette gjør den fordi den er nysgjerrig og fordi det kan være lett å finne mat der. Ulven har en sosial struktur som likner på menneskets. Kanskje er det noe av grunnen til vår store interesse for hund og ulv? I vår kultur har folketro, eventyr og sagn bygget opp under et feilaktig bilde av ulven som et farlig dyr for mennesket. Dette er ikke riktig. Selv om ulvedrap har forekommet, tilhører dette sjeldne særtilfeller.

Innsamlet beløp:
Mål: 10 000 kr
Periode:
02.12.2013 28.02.2014

Aktivitet

Donasjoner:

Siste donasjoner

{{don.Amount | number:0}} kr
{{don.Name}}
{{don.Message}}
Vil DU hjelpe ulven?
Victoria Karlsen
{{don.MessageAnswer}}
Der er ingen som har donert til denne innsamlingen ennå.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close