La Rovdyrene Leve!
Tanita Synøve Helene Stensvold Averøy Rovdyr

La Rovdyrene Leve!

Hjelp meg med ett godt formål. Bidra til å la Rovdyrene få leve i sin natur! Kjemp med meg i kampen om å støtte Rovdyrene. De er skapt for å være i naturen! Lenge leve Rovdyr! Våre fire store rovdyrarter - ulv, bjørn, jerv og gaupe - er alle truet av utryddelse og de har en usikker fremtid i norsk natur. Deres naturlige leveområder er redusert og bestandene holdes nede på et kritisk lavt nivå. Hvor mange rovdyr har vi i Norge? Gaupe: ca. 313 individer (2014) Jerv: ca. 343 individer (2014) Ulv: ca. 35 helnorske ulver, pluss ca. 50 ulv som oppholder seg både i Norge og Sverige (2014) Bjørn: minimum 136 individer, hvorav 54 binner (2014) Ulven er verd å Bevare! Ulven er bra for naturen - Ulven hører naturlig hjemme i norsk natur, og i utgangspunktet er store deler av Norge gode leveområder for ulv. Ulv er bra for naturen, der spiller den sin viktige rolle øverst i næringskjeden, og lever av hjortedyr, og holder bestander av rev og andre dyr nede. Uten rovdyr har vi ikke intakte økosystemer!! Gaupa: Den norske gaupestammen er så liten at dyret anses for å være sterkt truet. Skal vi sikre at vi har gaupe i norsk natur også i framtiden, må bestandsmålet økes og jakten stanses! Det er myndighetene som bestemmer hvor mange gauper det skal være i landet. Dette tallet, kalt bestandsmål, beskriver hvor mange kull med gaupeunger som skal fødes hvert år. I Norge er dette tallet 65 kull per år. Til tross for at gaupe er sterkt truet og at antall gaupe ligger under bestandsmålet som er satt, tillater norske myndigheter jakt på det sterkt truede dyret

Innsamlet beløp:
Mål: 4 000 kr
Periode:
03.03.2017 31.05.2017

Aktivitet

Donasjoner:

Siste donasjoner

{{don.Amount | number:0}} kr
{{don.Name}}
{{don.Message}}
La Rovdyrene Leve!
Tanita Synøve Helene Stensvold
{{don.MessageAnswer}}
Der er ingen som har donert til denne innsamlingen ennå.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close