Rovdyrene gjør naturen litt villere...

Store rovdyr har sin spesielle plass i naturen. De jager store byttedyr som elg, rein og rådyr, og fanger de sykeste og svakeste. Slik holder de byttedyrene i form, samtidig som de sørger for at det ikke blir for mange av dem. I tillegg gir de også åtseleterne noe å leve av. Selv om vi mennesker nesten utryddet rovdyrene, hører de naturlig hjemme i norsk natur.

Tidligere levde det rovdyr over hele Norge, men fra midten av 1800-tallet til langt ut på 1900-tallet ga staten skuddpremie for dyrene. Det ble drept dyr i så store mengder at de nesten ble utryddet. I dag er det først og fremst politiske vedtak som avgjør hvor mange rovdyr vi har, men også ulovlig jakt er en trussel for de små bestandene. Din innsamling bidrar til å bevare våre store norske rovdyr. Bjørn, gaupe, ulv og jerv er en viktig del av naturens økosystem. De gjør naturen villere og naturopplevelsen større. I dag er bestandene av norske rovdyr så små at de er truede. Med din hjelp kan vi sørge for at våre store rovdyr har et trygt hjem.

  1. Trykk START INNSAMLING øverst på siden. Del den via Facebook, Twitter, epost m.m.
  2. Du setter ditt eget mål for innsamlingen.
  3. Følg med på innbetalinger og kommenter underveis.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close