Livet i havet er i ferd med å dø ut. Siden 1970 er livet i havet redusert med 40 prosent. Overfiske, forsøpling, klimaendringer og ødeleggelse av sårbare områder gjør livet til dyrene som lever av og i havet stadig vanskeligere. Men det er håp, og vi i WWF er fast bestemt på å redde livet i havet! Start din egen innsamling og hjelp oss i arbeidet!

I dag havner det 15 tonn med søppel i havet hvert eneste minutt. Rundt én million sjøfugler, hundre tusen marine pattedyr og et ukjent antall andre dyr og fisker skades eller dør på grunn av dette hvert eneste år. WWF har lansert ideen om en nullvisjon for søppel i havet. Vi jobber for å stanse nytt søppel fra å havne i havet, og for at søppel som allerede har havnet der skal tas opp.

WWF jobber også for å opprette marine verneområder. Det vil gi beskyttelse for hele eller deler av et økosystem, slik at flest mulig arter kan leve trygt der. WWFs internasjonale mål er at minst ti prosent av verdens havarealer vernet innen 2020. Godt under 1 prosent av havet har et slags vern i dag.

Havet gir mat til over tre milliarder mennesker på jorda. Da er det avgjørende at fisket og oppdrett av fisk, foregår på en bærekraftig måte, slik at ikke arter utryddes eller bestander kollapser. WWF jobber for å sikre levedyktige kystsamfunn og en sikker fremtidig inntekt for fiskere, både i Norge og i resten av verden.


Din innsamling bidrar til at vi kan fortsette vårt arbeid med å ta vare på havet og dyrene som er avhengige av det.

  1. Trykk START INNSAMLING øverst på siden. Del den med venner og bekjente i sosiale medier!
  2. Du setter ditt eget mål for innsamlingen.
  3. Følg med på innbetalinger og kommenter underveis.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close