Støtt Isbjørnen
Carmen Louise Hamre Halvorsen moi Arktis

Støtt Isbjørnen

Isbjørnens verden forsvinner og det er noe å støtte. Arktis er allerede preget av at temperaturen stiger på grunn av klimaendringer. Siden år­tusen­skiftet har is tilsvarende mer enn sju ganger Norges areal smeltet bort — og fort­satt stiger tem­pera­turen i Arktis dobbelt så fort som gjennom­snittet i verden. Isbjør­nen er spesial­tilpasset et liv på isen, og er av­hengig av is for å jakte. Når isen for­svin­ner, blir det sta­dig van­ske­li­gere for is­bjør­nen å finne mat. Forskning viser at antall isbjør­ner kan bli redusert med hele to tre­deler innen 2050. Og at den stør­ste trus­selen mot isbjør­nen er glo­bal opp­varming og is­smel­ting. Isbjør­nen hjel­per oss med å for­stå hvor­dan klima­endring­ene for­and­rer Arktis. Siden den er på toppen av næring­skje­den i sin ver­den, er isbjør­nen en tyde­lig indi­ka­tor på hvor­dan det står til med hele øko­sys­temet som den er av­hengig av. Isbjørnen har like mye rett til å leve som alle oss andre levende skapninger.

Innsamlet beløp:
Mål: 1 000 kr
Periode:
28.01.2013 06.07.2014

Aktivitet

Donasjoner:

Siste donasjoner

{{don.Amount | number:0}} kr
{{don.Name}}
{{don.Message}}
Støtt Isbjørnen
Carmen Louise Hamre Halvorsen
{{don.MessageAnswer}}
Der er ingen som har donert til denne innsamlingen ennå.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close