Isbjørnens verden forsvinner...

Den arktiske isen er livsviktig for isbjørnen - men også for oss mennesker. Når isen smelter, forsterkes temperaturstigningene i resten av verden.  Forskning viser at antall isbjørner kan bli redusert med hele to tredeler innen år 2050. Og at den største trusselen er global oppvarming og issmelting i Arktis.

Gjennom WWFs globale nettverk arbeider vi for isbjørnen på mange måter. Vi jobber for å beskytte områder hvor bjørnene kan leve når store deler av dagens polis er borte, og skjermer den mot trusler fra blant annet olje- og gassvirksomhet og shipping. Sammen med den arktiske urbefolkningen arbeider vi om metoder for å redusere konflikter mellom mennesker og isbjørn. Dessuten vil all innsatsen vår for å redusere klimaendringene, og dermed også issmeltingen, komme isbjørnen til gode.

For å bremse klimaendringene, arbeider WWF for bærekraftig ressursbruk, deltar i globale klimaforhandlinger og legger press på verdens regjeringer og beslutningstagere.

inline-arctic-bear

Bli med oss i kampen for å redde isbjørnen!

  1. Trykk START INNSAMLING øverst på siden. Del den via Facebook, Twitter, e-post m.m.
  2. Du setter ditt eget mål for innsamlingen.
  3. Følg med på innbetalinger og kommenter underveis.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close